İZMİR TARİHİ

İzmir sözcüğü daha ziyade bir Amazon Kraliçesine atfedilmektedir.Roma İmparatorluğu`nun ikiye ayrılması ile Bizanslılar`ın bir eyalet merkezi olan İzmir M.S 440 yıllarında Hun Hükümdarı Atilla`nın istilasına uğramıştır. M.S 695 yılından itibaren iki defa Araplar`ın akınına maruz kalmış sonra yine Bizanslılar`ın eline geçmiştir.Osmanlı İmparatorluğu`nun yükselme devrinde çevresinin merkezi olma özelliğini daima koruyarak ekonomik ve sosyal hayatın lokomotifi olmuştur.Kentin ikinci yerleşim yeri olarak Bayraklı’da yeniden başlama sebebi henüz net olarak bilinmemekle birlikte bilim insanları konu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler. Bayraklı, Tepekule’de bulunan antik yerleşimin izlerinin 5000 yıl öncesine kadar gittiği yapılan arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılmıştır; ancak daha kesin ve başka bölgelerle bağlantı kurulabilecek bilgilere ulaşabilmek için yoğun çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.1923 yılında ticari bir atılım olan İktisat Kongresi ilk kez İzmir`de yapılır. Bu kongrede "fuar düşüncesi" ilk kez Atatürk tarafından ortaya atılır ve benimsenir ve Enternasyonal Fuar`ın temelleri 1936 yılında atılır.

Son Güncelleme : 24.05.2018 10:50:32

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki