İSTANBUL TARİHİ

Roma İmparatorluğu çok genişlemiş; İstanbul, stratejik konumundan

dolayı, İmparator Büyük Konstantin tarafından Roma’nın yerine yeni
başkent olarak seçilmiştir.Kentteki ilk kiliseler de
Konstantin`den sonra inşa edilmiştir. Batı Roma İmparatorluğu’nun 5.
yüzyılda çökmesi nedeniyle, İstanbul, uzun seneler Doğu Roma
İmparatorluğu’nun (Bizans) başkenti olmuştur.Kent 6 yılı aşkın bir sürede yeniden
düzenlenmiş, surlar genişletilmiş, tapınaklar, resmi binalar, saraylar,
hamamlar ve hipodrom inşa edilmiştir.Günümüze
kadar ulaşan Ayasofya, bu dönemin bir eseridir. 726-842
yılları arasında kara bir devir olan Latin egemenliği, 4. Haçlı
seferinin 1204 yılında şehri istilası ile başlamış, tüm kilise ve
manastırlar ile abidelere kadar şehir yıllar boyu talan edilmiştir.
1261`de idaresi tekrar Bizanslıların eline geçen kent, eski zenginliğine
tekrar kavuşamamıştır. İstanbul, 53 günlük bir kuşatma sonrası, 1453`te
Türklerin eline geçmiştir.Milletin iradesi ile kazanılan Kurtuluş
Savaşı’nı müteakiben; Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 1923’te
Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu süreçte, başkentin Ankara`ya
taşınması, İstanbul’un önemini değiştirmemiştir.

Son Güncelleme : 23.05.2018 12:19:27

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki