GÜMÜŞHANE TARİHÇESİ

Tanzimat’tan önce, Erzurum Eyaleti Müşirliği ‘nin kapsadığı sancak ve kazaların hududunu çizmekte güçlük çekilir. Bu hususta elde ettiğimiz en eski kaynak olan Kâtip Çelebi`nin Cihannüma ‘sında Eyalet-i Erzurum kısmında Erzurum’un kazası olan Gümüşhane yer almaktadır. Kazalar arasında daha sonra Gümüşhane`nin nahiyeleri olacak olan Kovans (Bugünkü Kale bucağı) ve Yağmurdere, Erzurum`a bağlı kazalar olarak gösterilmiştir. Bu devrin sonu olan 1908 yılında Batum, 1878`de Rusya`ya terk edildiğinden Trabzon Vilayeti Trabzon ve Gümüşhane olarak kalmıştır. Gümüşhane, 1. Cihan Harbi sırasında (19 Temmuz 1916) Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve 15 5ubat 1918`de tamamı ile harap bir halde geri alınmıştır. Cumhuriyetten sonra Gümüşhane il olmuş ve Bayburt, Kelkit, Şiran, Torul ilçeleri Gümüşhane`ye bağlanmıştır. 1989 yılında il statüsüne kavuşan Bayburt, Gümüşhane`den ayrılmıştır. 1990 yılında 3644 Sayılı Yasa ile Köse ve Kürtün bucakları da ilçe statüsüne kavuşturulmuştur. Böylece Gümüşhane`nin ilçe sayısı, merkez ilçe dahil altıya ulaşmıştır. Gümüşhane ili, Doğu Karadeniz`in iç illerinden biridir. Doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon. Güneyinde Erzincan illeriyle komşudur.

Son Güncelleme : 23.05.2018 10:46:43

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki