GİRESUN TARİHİ

Doğu Karadeniz ve Giresun`la ilgili Yunan coğrafyacı ve seyyahların verdiği bilgilerle beraber eski Anadolu tarihi araştırmalarında, şehir ve kasaba tarihlerinde, dil incelemeleri sonucunda M.Ö.2000`li yıllardan günümüze bu bölgedeki Türk varlığı inkar edilemez bir gerçektir.Daha sonra Roma ile Pontos arasında birkaç defa el değiştiren kentin adı, Roma hakimiyeti sırasında Kerasus olur. İmparatorluğun ikiye bölünmesi üzerine Doğu Roma İmparatorluğuna bağlanır.(M.S.395). Fatih Sultan Mehmet`in 1461 "e Trabzon` u fethi ile Kerasus, Osmanlılar`a geçer ve adı Giresun olur.1204 yılında Haçlılar; Bizans`ın başkenti İstanbul`u ele geçirince İmparator Kommenos`un çocukları Trabzon`u alıp burada Trabzon Rum İmparatorluğunu kurmuşlardır. Giresun da bu devletin sınırlan içersinde yer almıştır.Anadolu Selçuklu Devletine vergi vermeyi kabul eden ve 1244`de Moğolların egemenliği altına giren Trabzon Rum Devleti Türklerin bir eyaleti haline gelmiştir.

Son Güncelleme : 9.05.2018 18:03:37

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki