ERZURUM TARİHİ

Doğu Anadolunun gelişmiş şehirlerinden biri olan Erzurum, Palandöken Dağının (3600 m) eteğinde kurulmuşturÖzellikle bölgede yoğun bir şekilde varlığını gösteren ve daha çok keramiği ile tanınan Karaz Kültürünü barındıran çok miktarda höyük bulunmaktadır.Çevredeki sert iklim şartlarına rağmen dağ silsileleri ve akarsu boylarındaki verimli ovalar tarıma ve bilhassa hayvancılığa uygun bir ortam oluşturmuştur. Karaz, Pulur ve Güzelova kazılarının tanıklığında, yaklaşık altı bin yıldan beri çevredeki yaşama biçiminin devam ettiği söylenebilir.1242de Moğollar Erzurum önlerine geldiler ve Baycu Noyan idaresinde şehri kuşattılar.Selçukluların 1308’de yıkılması ile İran’da devlet kuran İlhanlıların hissesine düşmüş ve şehirde geniş bir imar faaliyeti olarak Yakutiye ve Ahmediye Medreseleri yapılmıştır. XIV. yy. ortalarına doğru İlhanlılar’ın yıkılışından sonra Karakoyunlular’ın eline geçen şehir, 1387-1402 yıllarında Timur’un istilasına uğramış, daha sonra 1469’da Karakoyunlu Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Anadolu ve Erzurum Akkoyunlular’ın eline geçmiştir.Erzurum Kongresi, 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum`da toplanan kurultaydır. Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van`dan gelen 62 delege katılmış 2 hafta süren kongrede alınan kararlar Kurtuluş Mücadelesi`nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur.

Son Güncelleme : 2.05.2018 16:45:04

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki