ERZURUM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Kışlar çok soğuk ve karlı, yazlar çok sıcak ve kurak geçer. Senenin 150 günü karla örtülüdür. Yağış miktarı 460 mm’dir. Eriyen karlar akarsuları besler.Orman ve fundalıklar yüzölçümün % 9’udur. 1900-2000 m yükseklikte sarıçam ve meşe ağaçlarından ibârettir.Genelde küçük çam ağaçlarına benzer. Aynı zamanda Erzurum bölgesine ait olan bozkır iklimine çeşitlilik olarak da sarıçam ve meşe de sıklıkla görülür. Bozkırın sık görüldüğü zamanlarda Erzurum bitki örtüsünün daha verimli olabilmesi adına nadasa bırakılır.Arıcılık da çok gelişmiştir.Yetişen sebze yeterli olmayıp, ihtiyacının mühim kısmı güney illerden gelir.Şark linyitleri işletmesinde 60 bin ton linyit ile az miktarda krom ve alçıtaşı istihsal edilir.Erzurum-Ilıca yolu üzerinde 75 parsellik organize sanâyi bölgesinin alt yapı tesis ve hizmetleri bitirilmiştir.

Son Güncelleme : 2.05.2018 10:46:35

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki