KARS TARİH

Kaşgarlı Mahmut eserlerinde Kars kelimesi için; deve veya koyun yününden yapılan elbise ve karsak derisinden güzel kürk yapılan bir hayvan, bozkır tilkisi, olarak söz eder. Bir kaynağa göre Kars adı, M.Ö. 130 - 127 tarihleri arasında Kafkas Dağlarının kuzeyinden gelen Bulgar Türkler`inin Velentur boyunun Karsak Oymağı`ndan gelmektedir. Türkiye`de bundan daha eski Türkçe isim taşıyan bir şehrin daha olmadığı sanılmaktadır. Bölgenin 9. yüzyıldak adı literatürde Vanand`dır. M.S. 928`den 961 yılına kadar Kars bölgenin başkentliğini yapmıştır ve eldeki bulgular şehrin o zamanki adının Ermenice "Ghars" veya "Kars" olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Kars şehrinin adını Gürcüce dilinde kapı kenti anlamına gelen Kariskalaki kelimesinden aldığıda söylenmektedir.

Son Güncelleme : 1.05.2018 16:52:03

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki