RİZE COĞRAFYA

Rize, güneyinde yer bulunduran dağların sahilden yukarı yükselmeye başlaması ve yüksek dağ kısımlarının doğarak Karadeniz`e doğru akan akarsuların fazlalığı nedeniyle zorlu bir arazi yapısına sahiptir. Zor ve engebeli arazi yapısının ve iklimin de etkisiyle şehrin bitki örtüsünü ormanlar oluşturmaktadır. Rize, yağışlı iklimi ve çok sayıdaki yer altı su kaynakları sayesinde Türkiye’de akarsu yoğunluğu en fazla olan illerden biridir. Doğu Karadeniz kıyı sıradağları yayının kuzey yamacında yer alan Rize toprakları genel ifade ile dağlık ve engebelidir.

Son Güncelleme : 17.04.2018 18:51:43

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki