SAMSUN KÜLTÜREL

Toplumsal açıdan Karadeniz`in ana kent olan Samsun, 20. yüzyıl başlarına kadar ciddi sayıda bir gayr-i Müslim nüfusuna sahiptir. Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesi sonucunda şehrin Hristiyan kesimi bu ülkeye gönderilmiş, Yunanistan ve bazı Balkan ülkelerinden gelen göçmenler şehre yerleştirilmiştir. Balkan Savaşlarının ardından da Kosova dan gelmiş Arnavut göçmenler Bafra ilçesine yerleştirilmiştir. Bununla birlikte 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı - Rus savaşı sonrasında şehre Kuzey Kafkasya`dan Çerkez yerleşimi de olmuştur. Günümüzde şehir merkezi nüfusunu Balkan, Kafkas göçmenleri ile cumhuriyet döneminde iç göçle şehre yerleşen Doğu Karadenizliler ve şehrin kendi ilçelerinden aldığı göçlerle oluşturmaktadır.

Son Güncelleme : 9.04.2018 17:21:21

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki