SAMSUN İLÇELER

Terme; şehir merkezinden 57 km uzaklıktadır. Sahile 5 km uzaklıkta ilçe merkezi olmuştur. Alaçam; Samsun`un 78 km batısında bir ilçedir. İlçenin Geyikkoşan sahili, temiz kumsalı, çınar, kavak ve taflan ağaçlarından oluşan güzelliği ile denize girmek için idealdir. Asarcık; şehir merkezinin 44 km güneyinde yer almaktadır. İlçede bulunan 1180 yılında inşa edilmiş olan Gökgöl Cami, ahşap cami mimarisi tarzına güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bafra; şehir merkezine uzaklığı 51 km`dir. İlçedeki kaya mezarları, camiler, hamamlar ve çeşmeler görülmeye değer eserleridir. Çarşamba; şehir merkezine uzaklığı 37 km`dir. İlçede ilk Tunç çağı yerleşmeleri olan Tepecik, Kilise Tepe, Tünbü Tepe höyükleri tespit edilmiştir. Havza; İlçenin Samsun`a uzaklığı 86 km`dir. İlçede termal turizm de önemli bir yere sahiptir. Ondokuzmayıs; şehir merkezine 33 km uzaklıktadır. Nebyan Ormanları ve çevresi doğal güzelliğinin yanı sıra ilçede yapılan yayla şenliklerine de mekan oluşturur. Vezirköprü; şehir merkezine uzaklığı 116 km`dir. Fazıl Ahmet Paşa Cami ve Bedesteni ile Taşkale Cami ilçedeki önemli eserlerdendir. Yakakent; şehir merkezine uzaklığı 84 km`dir. İlçe doğal güzelliklerin zenginliği ile göze çarpar.

Samsun,Türkiye`ninbüyükşehirstatüsündeki otuzbiridir.Karadeniz bölgesinndeki Orta Karadeniz Bölümü`nde,Türkiye coğrafyasınınen kuzeyinde merkezî bir noktada yer alır. On yedi ilçesi ve 1.247 mahallesi bulunan Samsun, 1.348.542 kişilik nüfusuyla bölgenin en yüksek, Türkiye`nin ise on altıncı en yüksek nüfuslu ilidir. DoğusundaOrdu, güneyindeTokatveAmasya, batısında iseÇorumveSinopilleri ile çevrili olup kuzeyindeKaradenizbulunur. Karadeniz Bölgesi`nin eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açılarından en gelişmiş şehri olan Samsun kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerden biridir. "Karadeniz`in Başkenti" ve "Atatürk`ün Şehri" olarak tanıtılmaktadır.

Yerleşim geçmişi MÖ 60.000 yılına dek uzanan Samsun`da varlığı bilinen en eski halk MÖ 12. yüzyıla kadar burada bulunan Kaşkalardır. Kaşkaların ardından Hititdönemini yaşayan şehir, MÖ 1182 ile MÖ 546 yılları arasında birkaç kez el değiştirmiş ve devamında Pershâkimiyetine girmiştir. Perslerin ardından Makedonya ,Pontus,Roma,Bizansegemenliği gören Samsun, bunların ardından bir Cenevizkolonisi haline gelmiştir. Bu dönemde Danişmendliler Beyliğitarafından kuşatılan şehir alınamamış ve şehrin hemen yanına "Müslüman Samsun" adıyla yeni bir şehir kurulmuştur.1.Mehmet dönemine dek iki Samsun şehri de varlığını sürdürmüş, bu dönemde her iki şehir de Osmanlı Devletineraklarına katılarak birleştirilmiştir. 1422-1428 yılları arasında Kubadoğullarıeline geçen Samsun, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti İlanınadek Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Türkiye`nin kurulmasına dek uzanan 19 Mayıs 1919`da Mustafa Kemal`in Samsuna çıkışıylabaşlayan sürecin başlangıç durağı olması nedeniyle özel bir konumu bulunan Samsun19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve spor Bayramı`na ev sahipliği yapmaktadır. Buna izafeten resmî mahiyete sahip "Güneşin Doğduğu Şehir" sloganıyla tanıtılmakta, Samsun 19 Mayıs Marşı ise Samsun`un resmî marşı mahiyeti taşımaktadır.

9.725km² alanda kurulu olan Samsun`daki nüfus yoğunluğu 148 kişidir. Coğrafyanın %45`ini dağlar, %37`sini platolar, %18`ini ise ovalar meydana getirmektedir. En yüksek noktası 2.062 m`likAkdağ`dır. Sahil şeridinde tipik Karadeniz iklimingörüldüğü ilin iç kısımlarına doğru karasal iklimağırlık kazanmakta olup ortalama yıllık sıcaklık 14,5°C`dir. Su varlığı açısındansa özellikleKızılırmakve Yeşilırmakönemli nehirler olup oluşturdukları deltalar ile yoğun tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktadırlar.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilin topraklarının %47`si hâlen tarım amaçlı kullanılmaktadır. Günümüzde ekonomik etkinlik büyük oranda ticare ve sanayiyedayalıdır, tarım ve hayvancılığın ağırlığı ise giderek azalmaktadır. Karayollarıyla Karadeniz Bölgesi`niiç Anadolu Bölgesive Doğu Anadolu Bölgesi`nebağlayan Samsun aynı zamanda bir liman şehri ve geniş hinterlandı ile bir lojistik noktasıdır. Samsun ve civarındaki kamu ile özel sektör yatırımları zaman içerisinde başka illerden nüfus göçünü teşvik etmiştir. 1927 yılındaki cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımından günümüze nüfusu %392 oranında artmıştır. Aldığı göçler nedeniyle karmaşık bir folklorik yapısı bulunan Samsun`da dil, halk oyunu ve yemek gibi halk kültürüne dair alanlarda bu yapısı hissedilmektedir. Şehir siyasi açıdanmuhafazakardırve ağırlıklı olarak sağ partilere oy vermektedir.

Son Güncelleme : 15.05.2020 00:02:55

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki