DİYARBAKIR

Diyarbakır geçmiş tarihinin, M.3000 yılına kadar dayandığı bilinirken, son tarihlerde Çayönü kazıları ile yapılan araştırmalar sonucunda tarihi geçmişinin M.7500 yıllarına kadar gittiği belirlenmiştir. Diyarbakır ve etrafında Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar hüküm eden devletlerdir. Diyarbakır ismi, yakın tarihlere kadar Diyarbakır merkezinin de içinde bulunduğu geniş bir bölgenin adı olmuştur. Bu bölge, bugünkü Diyarbakır merkezinden başka Erbil, Erzen, Cizre, Hani, Silvan, Harran, Hasankeyf, Habur, Ceylanpınar, Rakka, Urfa, Siirt, Sincar, İmadiye, Mardin, Muş ve Nusaybin gibi pek çok yerleşim birimini kapsamaktadır

Son Güncelleme : 2.04.2018 17:48:31

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki