BİTLİS`TE BEŞ MİNARE TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ

Bitlis o dönemde o bölgede aktif yaşantının olduğu bir şehirdi. Ancak düşman işgal etmeye başladığında hem şehirden göçenler hem de cepheye gidenlerden dolayı şehrin nüfusu oldukça düştü. Gelen Rus askeri ise işgal sırasında birçok yere zarar veriyor, şehri harabe haline getiriyorlardı. Savaş sona erdi. Düşman Anadolu dan çekildi. İşte beş minarenin hikayesi de işte burada başladı. Bir baba ile oğlu savaş sonrasında tekrar memleketlerine Bitlis’e dönüyorlardı. Uzun bir yol gittikten sonra şehrin hemen yakınındaki Dideban Dağına vardılar. Şehir uzaktan harabeyi andırıyordu. Baba oğlunun şehre gitmesini ve yaşayan olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Oğlu şehri kontrol edip dönerken uzaktan bağırmaya başlar:” Şehir de hiç kimse yok, sadece beş tane minare kalmış. ”Bunu duyan baba tekrar umut ile döndüğü memleketinin bu haline dayanamaz ve ağıt yakmaya başlar…

Bitlis`te beş minare

Beri gel oğlan beri gel

Yüreğim dolu yâre

Beri gel oğlan beri gel

isterem yanen gelem

Beri gel oğlan beri gel

Cebimde yok on pare

Beri gel oğlan beri gel

Tüfengim dolu saçma

Beri gel oğlan beri gel

Vururum benden kaçma

Beri gel oğlan beri gel

Doksan dokuz yarem var

Beri gel oğlan beri gel

Bir yâre de sen açma

Beri gel oğlan beri gel

Son Güncelleme : 21.03.2018 17:23:01

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki