PROMOSYONDA REKABET

Aynca doğrudan perakende satışlarda başanlı olmak için de büyük çaba harcamaktaydı. Londra, Bath, Buxton, Liverpool ve Dublin’de, Etruria’nın canlı temasıyla tamamlanan sürekli gösteri salonlan açtı. 1777’de gezici satıcılardan (kırsal bölgeleri boydan boya dolaşan ve yanında dolaştırdığı numuneler ve model kutulanyla silahlı olarak kendi bayilerinin ulaşamadığı kontluklardaki evleri ziyaret eden “atlılari’dan) meydana gelen bir sistem oluşturdu. Aynı şekilde, her biri kendi satıcılar ağına ve gezici sergilerine sahip olan sürekli acentalıklarla, Bent- ley’in Liverpool’dan temin ettiği gemilerle deniz aşın sistemi kur¬mayı da başardı. Britanya elçilikleriyle kurulan yakın ilişkiler sayesinde bu piyasalara ulaşılabiliyordu. Wedgwood, gerek gümrük indirimi sağlamak, gerekse elçilerin ait olduğu eyaletlerdeki aris¬tokratik çevrelerden özel siparişler alabilmek için çok etkili lobi çalışmalan yürütmüştü.Gene de Wedgwood ürünleri, etkili bir dağıtım ağıyla dahi kolayca satılabiliyor değildi. Faaliyetleri ne kadar geniş alanlara yayılırsa, karşısına çıkan rekabet o kadar yoğun oluyordu. İngiltere’de, küçük imalatçılann (ve ucuz taklitçilerin) yanında, çok kısa sürede Thomas Derby gibi, moda aksesuvarlan piyasasında Matthew Boulton gibi ilk sanayi devleriyle karşı karşıya gelivermişti. Avru¬pa’da ise, yürürlükteki gümrük engellerine rağmen, Dresden, Delft ve Sevres’le (Avrupa’nın önemli önemsiz prenslerinin kendi saraylan ve topraklanılın şanını arttırsın diye kurup destekledikleri diğer süs eşyalan yapan çömlek fabrikalan ve porselen atölyelerini saymaya bile gerek duymuyoruz burada) rekabet etmek zorundaydı.Üstelik tek problem fiyattaki ve kalitedeki rekabet değildi.

Son Güncelleme : 20.11.2017 11:11:50

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki