PROMOSYONDA TASARIM

Kendine güveninin iyice arttığı bir dönemi olan yirmi dokuz yaşında, küçük bir imalathane açıp kendi başına işletmeyi başarmıştı.Tabii, hızlıca sergilediği bütün bu teknik ve ticari hünerlerin yanına sosyal becerilerini de eklemeliyiz. Saydığımız bu başanlan, daha en başından itibaren, gerek emrinde çalışanlan en alt derecede baskı, en üst derecede bağlılıkla yönetmesini, gerekse içinde bu¬lunduğu bütün sosyal çevrelerde rahatlıkla hareket etmesini sağlamıştı ona. İşine tutkuyla bağlı bir organizatör ve hep perde arkasında kalmayı tercih etmiş bir politik örgütçü olarak,35 bütün önde gelen sanayicileri, bilim adamlarını, görsel sanatçılan ve zamanının sözü geçen bütün önemli kişiliklerini dostlan arasına katmayı başarmıştı.
Söylemeye gerek yoktur ki, ürettiği mallar çok iyi kalitede ol-masaydı Wedgwood’un üstünlük kurması kesinlikle mümkün ola-mazdı. Onun Etrüsk sanatlannın kendi fabrikalarında yeniden doğ-muş olmasıyla övünmesi tamamen temelsiz değildi. Ama, salt yerel çaplı bir üretim merkezi olma durumunu aştığında, Wedgwood’un ürünlerinin fiziksel olarak pazara ulaşmasının, pazara ulaşır ulaş-maz da (hatta ondan bile daha önce) siparişlerle satışlann tamam-lanmasının gerekli olmasının tali düzeyde başka bir örgütlenmeyi gerektirdiği aynı derecede açıktır. Wedgwood’un bu örgütlenmeyi oturtmaktaki başarısı, ticari başansını anlamak açısından son dere¬ce önemli bir yere sahiptir.
İlk olarak ve Wedgwood’un fabrikalarına gelip giden malzeme-lerle mallann taşınmasını sağlayan ulaşım kanallannı çoğaltmaya ve geliştirmeye yönelik, aslında bir bütün olarak Kuzey Midlands bölgesinde yoğunlaşan gayretlerini bir kenara bırakırsak 37 Wedg- wood’un ürettiği mallan dağıtmasını sağlayacak muazzam boyutta ve eksiksiz bir sistem kurmuş olduğuna dikkat çekebiliriz. Onun kurduğu sistem, komisyoncu tüccarlarla bilinen toptan satış anlaşmalarının ve Bendeyle girdiği ortaklık ilişkisinin39 boyutlannı aşan bir organizasyondu.

Son Güncelleme : 14.03.2018 09:40:04

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki