BİNGÖL ADININ TARİHİ

Bingöl ‘ün eski adı olan “ÇEVLİK” Anadolu halk ağızlarında; dere kenarında bulunan bağlık-bahçelik anlamına gelmektedir. Gerçekten de Bingöl’ün eski yerleşim alanı olan Çevlik; Çapakçur Suyu ’nun kenarında bahçelik yeşil bir ovada kurulmuş olup, ismiyle orantı içindedir. “ÇEVLİK” kelimesi kamu dilinde hala “ÇOLİG’ olarak varlığını muhafaza etmektedir. Bugün birçok kişi Bingöl isminin yanında “Çolig” ismini kullanmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde il merkezi bu ad ile anılmaktadır. Çapakçur adının tam olarak hangi tarih veya zamandan beri kullanıldığı bilinmemektedir. Fakat Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Çapakçur’un Büyük İskender tarafından kurulduğunu ve bu ismi de onun koyduğunu söylentilere dayanarak belirtir.

Son Güncelleme : 15.03.2018 15:57:56

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki