BİNGÖL BİTKİ ÖRTÜSÜ

Muş İl`i, kuzey tarafında Erzincan ve Erzurum illeri, batı tarafında Tunceli ve Elazığ illeri, güney tarafında ise Diyarbakır İl`iyle çevrelenmektedir.

Kışlar uzun sürer. Kar yağışı bol ve kar kalınlığı 3-4 metreyi bulur. İl merkezinde kışın ortalama ısı -9°, yazın + 39° olur. Yağış miktarı 900 milimetreyi geçer. Senenin üçte biri karla kaplıdır. Yazları sıcak ve kuraktır. Kışın kar, ilkbahar ve sonbaharda bol yağmur yağar.
Her yanı, ilkbaharda yemyeşil bir bitki örtüsü ile kaplıdır. Yüzölçümünün % 15`i ormanlarla, % 70`i ise çayır ve mer`alarla kaplıdır. Bilhassa akarsuların vadileri çok güzel ve yemyeşildir.
İl`in yüzölçümünün yüzde 23`e yakın kısmı merkez ilçeye ait bulunmaktadır.
İlin toplam arazisi 812.537 hektar olup bu arazinin kullanım durumu şöyledir; %7.28’i tarım arazisi, %27.92’si orman, % 10.25’i ağaçlandırma alanı, % 51’i mera, % 2.2’si çayır ve % 1.3’ü diğerleridir.

Son Güncelleme : 14.03.2018 15:55:55

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki