ARTVİN TARİHİ

Bizanslılarla İslam orduları arasında birkaç kere el farklılaştırmış,bu farklılaşmalarda nüvezi oluşumuna yardımda bulunmuştur. Müslüman ordularının akınlarını gözetlemek maksadıyla 939 yılında Livane Kalesi inşa edilmiştir.

Türkiye’nin Karadeniz bölgesinin en doğusunda yer alan illerimizden birisidir. Hitiler, Bizans, Osmanlı gibi bir çok büyük medeniyete ev sahipliği yapan Artvin’in tarihi M.Ö. 10.000 yılına kadar uzanmaktadır. Yapılan kazılarda antik çağlara ait bir çok kalıntılar bulunmuştur.
Erzincan ateşkes anlaşmasıyla Ruslar 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı öncesi sınırlarına çekilmiştir.Artvin Osmanluların elinde kalmış,imzalanan Mondros mütarekesi ile Artvin Osmanlıların elinde kalmış,imzalanan Mondros mütarekesi ile Artvin tekrar boşaltılmış,17 Aralık 1918’de İngilizler tarafından işgal edilmiş,İngilizler çekilirken de şehir Gürcistan’a bırakılmıştır. Bu badirelerden sonra Artvin,T.B.M.M. Hükümetinin yoğun çabalarıyla 7 Mart 1921 sabahı Gürcülerin çekilmesiyle Türk topraklarına dahil edilmiştir.
Bölge daha sonra Gürcü istilasına uğrayınca Artvin Beyleri Trabzon Valisi Yavuz Sultan Selim’den yardım isteyerek Gürcüleri kovmuşlardır. Kanuni döneminde Erzurum Beylerbeyi Dulkadirli Mehmet Han Yusufeli ve Artvin’i alarak Livane Sancağı kurup(1536-1537) Erzurum Beylerbeyliğine bağlanmıştır.

Son Güncelleme : 2.03.2018 15:40:47

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki