ARTVİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Yazları mevsimleri sıcak ve kurak, kış mevsimleri ise normal karasal iklime oranla kısmen ılık ve daha az yağışlı bir iklim görülmektedir.

Bitki çeşidi ve endemik türler çeşitliliği yanınıda önde gelen şehirlerimiz arasındadır. Artvin sınırları içinde toplam 1268 tür tespit edilmiş olup bunun 119 adedi endemik çeşittir. Tüm Türkiye florasının yaklaşık 10 000 tür ihtiva ettiği göz önüne alınırsa bunun yaklaşık % 13’lük bir kısmının Artvin’de de bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde tüm Türkiye’de 2700 endemik tür tespit edilmiş olup bunun yaklaşık % 4.4’ü Artvin’de bulunmaktadır.
Bölgenin tipik ekosistemlerinden olan doğal yaşlı ormanlar, Rododendron fundalıkları, yayla ve alpin otlakları, dağ eteklerindeki taş yığınları, uçurum ve göl toplulukları gibi ekosistemler en güzel örneklerini Artvin ilinde sunmaktadırlar. Bu alanlar içerisinde özellikle “Yaşlı Doğal Ormanları” içeren orman ekosistemleri, dünyanın en önemli ekosistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Son Güncelleme : 2.03.2018 11:16:21

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki