DÜNYA TÜKETİCİ GÜNÜ

Tüketici haklarını savunan ve bu konularında araştırma, arşivleme ve dökümantasyon süreçlerini yönetmeliyiz.Ürün yönetimi, pazar güvenliği, pazar denetimi, fayda ve maliyet analizleri konularında denetim ve araştırmalar yapıyor. Tüketici bilgilendirmesi ve üreticilerin daha makul hizmet vermeleri önemlidir. Tüketici gününde tüketici hakem heyetleri gidenlerin gitmeden önce bilgilendirilmesi gerekir. Tüketen toplumun neyi tükettiğini neye fayda sağladığını hakkında bilgilendrimesi gerekir. Tükettiği kaynakların yeniden doğaya döndürülüp döndürülmediğini, üretilirken doğaya ve etrafına zarar verip vermediğini araştırmalı ve üretenleri tüketenler olarak eleştirmeli ve doğaya ve geleceğe fayda sağlayacak şekilde yönlendirmeli ve tavsiye de bulunmalıyız. Tüketim sadece tüketiciyle değil, üreticiyle de alakalıdır çünkü üretici de üretirken tüketicidir. Üreten şirketler başka şirketlerin ürünlerini veya hizmetlerini tüketir. Her birey alıcı veya satıcı olarak tüketicidir. Alırken ve satarken tükettiklerimizi denetlemeli ve fayda maliyet analizi yapmalıyız.

Son Güncelleme : 2.03.2018 09:18:58

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki