AMASYA ‘NIN TARİHİ

Dönemin ilk zamanlarında Amaseia adıyla bilinen kent Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerindendir Kentin adı M.Ö. 1400’lere tarihlenen hitit metinlerinde Hakmiş olarak geçer. Metinlere göre Muvatallis veMursilis 3.dönemlerinde Hattuşili 3 burada bağımsız bir hükümdar gibi davrandı Kaşkalar ’ın saldırılarını püskürterek kuzeye çekilmelerini sağladı. Kent hellenistik Pontos krallığı döneminde önem kazandı. Mithridates 1.Ktistes ’in yaklaşık MÖ. 300’de kurduğu krallığın Sinop’un Pharnakes I tarafından MÖ 183’te ele geçirilmesine kadar başkentliğini yaptı. Bundan sonra da Zeus Stratios tapınağına yakınlığı ve pontos krallarının anıtları dolayısıyla krallık için önemli bir kent olma özelliğini korudu.

Son Güncelleme : 9.03.2018 15:30:41

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki