AMASYA TARİHİ

Osmanlılar döneminde “Şehzadeler şehri” olarak adı bulmuşlardır. Osmanlı sultanlarından İkinci Murad ve Yavuz Sultan Selim Han Amasya’da gözlerini açmıştır. Fatih Sultan Mehmed Han 8 yaşında iken Amasya valisi olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Han sık sık Amasya’ya gelmiştir. İkinci Bayezid şehzadeliğini Amasya’da bulunmuştur.

Timur’un Amasya halkını cezalandırmasını, Amasya’daki alimlere sorduğu 10 sual kurtarmıştır. İlyas Çelebi, Timur’un sorduğu on suali bilince, Timur, Amasya halkını bağışlamıştır. Amasya, Osmanlı Devletini ikinci defa kurulmuş olan Çelebi Sultan Mehmed`in üssü olmuştur. Devlette birliğin sağlanmasından sonra Amasya, sancak merkezi olmuştur. M.S. 355’te Roma İmparatorluğunun devamı olan Bizans’ın eline geçmiştir. 712’de Araplar, İslam ordularıyla Amasya’yı fethettiler. Fakat bir süre sonra Bizanslılar Amasya’yı geri aldılar.

Son Güncelleme : 23.02.2018 11:44:46

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki