AFYON TARİHİ YERLER

Bolvadin Belediye Müzesi: Selçuklu,Cumhuriyet, Osmanlı ve Roma devirine ilgili yer değiştirilebilir tarihsel mevcudiyetlerin yanında yöresel gelenek ve göreneklerimizi aktarmak etnografik araç ve gereçler teşhir etmektedir.

Zafer Müzesi (Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü): Afyonkarahisar`ın, şehir merkezinde "Zafer Anıtı" ile Afyonkarahisar Kalesi`nin karşısında mutenâ bir mevkide bulunmaktadır. 1915-1920 Cumhuriyet öncesi Saitoğlu Mehmet Sait Efendi tarafından iki katlı olarak inşa edilmiştir. Bina genel hatları ile neo-klasik nitelik taşımaktadır.Plan itibariyle de tipik Anadolu evleri tarzında (orta hayat denilen büyük bir sofa, yanlarında bu sofaya açılan odalar) olduğu bilinmektedir.
Sultan Divani Mevlevihanesi: Afyonkarahisar Mevlevihanesi`nde 1894-1918) arasına şeyhlik vazifesinde olunan ve görev yaptığı yıllarda bir yangın sonucu yanan Mevlevihane`nin bugünkü şeklile yeniden imarı noktasında büyük gayretleri olan Ali Celaleddin Çelebi`nin hayatını anlatan eser duyuruldu.
Arkeoloji Müzesi: Müzenin bahçesinde Herakles, İmparator Hadrion tipi kolossal(büyük) heykeller, İon, korinth tipi sütun başlıkları, üzerleri yazıtlı veya kabartmalı ve bölgenin tipik eserleri arasında olan “Kapı Tipi Mezar Stelleri”, pişmiş toprak lahidler ve türlü mimari eserler teşhir etmektir.

Son Güncelleme : 21.02.2018 16:42:17

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki