AFYON TARİHİ

M.Ö. altıncı asırda Perslerin eline geçmiştir.Müslüman Araplar ve İranlı Sasaniler Afyon’a kadar geldiler. Müslümanların meşhur kahramanlarından Battal Gazi’nin Afyon’da Bizanslılarla savaşırken 739 senesinde şehid bulduğu rivayet edilmektedir.
Roma İmparatorluğu M.S.395 senesinde ikiye ayrılınca burası Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunun elinde kalmıştır.
Afyon’un ilk sahipleri Hititlerdir. Pekçok höyüklerde Hititlere ait tarihi zenginlikler ortaya çıkarılmıştır. Afyon kalesini yapan Hitit imparatoru “Mürsil”dir.
Hititlerden sonra Sakarya boylarında hüküm süren Frikler (Frikyalılar) Afyon’a sahip oldular. Frikyalılar bu şehre “Sineda” ismini vermişlerdir. Afyon müzesi, Hitit ve Frikyalılara ait eserler bakımından en zengin olanıdır.

Son Güncelleme : 21.02.2018 11:52:01

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki