ADIYAMAN TARİHİ

Asurlular kusursuz olarak hakim olamazlar.6.yüzyılın başlarından itibaren yöreye Persler hakim olur ve yöre Satrap`lar (Valiler) eliyle yönetilmektedir.M.Ö. 334 yılında Makedonya Kralı Büyük iskender`in Anadolu`ya giriş yapmasıyla Pers`ler hakimiyetini kaybetmiş ve M.Ö.1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı Selev-kos`lar karar devam etmiştir.
Büyük ve geniş bir istikrarsızlığın olduğu Orta Çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğlu`lar arasında el farklılaştırılmış ve nihayet Yavuz Sultan Selim`in İran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılmış olan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat`ta olunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken,Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya`ya bağlanmıştır.

Son Güncelleme : 16.02.2018 14:07:54

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki