ADANA TARİHİ

Adana`nın ortasında yer alan; Osmaniye,Mersin, Hatay ve Adana,illerini içinde bulunduran coğrafi, hesaplı ve kültürel bir bölge olan Çukurova`nın merkezinde bulunmaktadır. Yaklaşık 5.62 milyon insana ev sahipliği yapmakta olan bu bölgenin büyük ve geniş bir bölümü kapsayan, ziraata olabildiğince uygun, geniş ve düz bir alandadır.Yüregirlerin başında olan Ramazan Bey bulunuyordu. Abbasi Devleti kendi arasında bölünmeye başlayınca, bunu vesile bilen Bizans İmparatoru 160 bin kişilik bir ordu ile bu bölgeye gelmiştir. Müslümanların çoğunu kılıçtan geçirmiştir. Müslümanların bir kısmı dağlara çıkmışlardı. Adana’da bulunmakta olan 4 bin Türk askeri şehri kuşatan 160 bin Bizans askerini yararak Tepebağ’a vardılar. Burada iki gün iki gece savaşarak hepsi şehid oldular. Osmanlılar devrinde ilk olarak Yavuz Sultan Selim, 1516’da Mısır seferine giderken 1517’de Ramazanoğulları Beyliğini devletine katınca Osmanlılara geçmiştir. 1608’de Pir Mansur’un kendi isteği ile emirlikten ayrılması üzerine, Adana önce Halep Beylerbeyliğine bağlanmıştır, 1886’da ise Halep Beylerbeyliği’nden ayrılarak şehir müstakil Adana Eyaleti olmuştur.

Son Güncelleme : 15.02.2018 17:49:20

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki