KORE SAVAŞI

Kore savaşı sonucunda Kore’nin parçalanması süreklilik etmiş ve iki farklı politika ile yekdiğeri olan hasımlığı günümüzde de sürmektedir. Kore Savaşı, 1950-1953 seneleri aralığında, Kuzey Kore ile Güney Kore ‘nin arasında ortaya çıkan bir tür iç savaştır. Savaş tarafların mütekabil taarruzları sürse bile birbirlerine faikıyet sağlayamamışlardır. Kore Savaşı, 2007 senesinde Kuzey Kore ve Güney Kore arasında imzalanan muahede nominal olarak geçerliliği bugüne dek korunmuştur. Kore savaşını bitiren muahede karşıtların hepyeklerine faikiyet elde edemeyeceklerini idrak ettikleri anda müzakereye başlanmıştır iki yıl boyunca devam etmiştir. Taraflar müzakere vetiresinde müsademeyi sürdürmüşlerdir.

Son Güncelleme : 14.02.2018 14:51:12

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki