TÜBİTAK (TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU)

TÜBİTAK 1963 yılında, Türkiye’de planlı,programlı ekonomi devrinin başlangıcında yerleşmiştir.Yerleşim basamasında en esas vazifeleri,hususiyetle natüral ilimlerinde esas ve uygulamalı akademik araştırmaları müzaheret etmek ve genç araştırmacıları isteklendirmeye, özendirmekti. Bu vazifeleri yerine getirebilmek maksadıyla, esas ilimler, mühendislik, tıp, ziraat ve hayvancılık bölümlerinde dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile İlim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi İlim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) meydana getirmektir.

TÜBİTAK, yerleşim kanunu icap, uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliği etkinliklerinde Türkiyeyi simgelemek etmekte ve bu bölümdeki koordinasyonu elde etmektir. Bunun yanında, Türkiye`nin 2002 yılından itibaren AB Çerçeve Programlarına tam iştirak sonrasında bu programların milli koordinasyonunu elde etmektir.

Son Güncelleme : 8.02.2018 16:08:26

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki