TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI AMAÇLARI

• İlmin ve bilimsel çalışmaların bilinmeyen kuşaklar tarafından kabullenmesinin isteklendirilmesi,

• İlmin günlük yaşamla bağlanmasında,
• Araştırma yöntemlerinin, bilimsel dökümanlamanın ve bilimsel sunum maharetlerinin tabana serilerek genç kişilere kazandırılması,
• Değişik gelişimsel ve bilişsel düzeyindeki her çocuğa bilimsel tasarı olma vesilesinin ortaya konulması,
• Öğrencilere bilimsel tasarı olma ve paylaşma konusunda bilimeyen çevre ve olanakların oluşturulması,
• Öğrenciler üzerindeki yarışma edisyonun ortadan kaldırılarak ilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
• Değişik sosyo-ekonomik düzeyindeki bölge okullarının ilimsel tasarılara eşit iştirakın elde etmesi,
• Gerçek hayattaki soru ve problemlere çözüm temin etmesinde ilmin ve bilimsel çalışmaların ehemmiyetinin öğrenciler tarafından tatbik ederek/yaşayarak öğrenilmesinin elde etmesidir.

Son Güncelleme : 8.02.2018 11:45:20

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki