PROMOSYONUN İŞLETMELERDEKİ GEREKLİLİĞİ

Promosyonun faydaları

Promosyon kelimesi İngilizce "promotion"; "yükseltmek, terfi ettirmek, gelişmesine yardımcı olmak" anlamında kullanılmaktadır.
Piyasaya girecek ürün veya hizmete veya firma / marka bilinirliliğine ya da bunlar için değişik mecralarda yapılacak reklamlara
yardımcı olmak, hedef kitledeki bilinirliliği yükseltmek promosyonun başlıca özellikleridir.
Pazarlama bileşenleri arasında yerini alan promosyon, 21. yüzyıla girerken internetin de katılımıyla iletişim araçlarında
yaşanan baş döndürücü gelişmelere karşın, dimdik yerinde durmuş ve hatta giderek daha da yerini sağlamlaştırmıştır…
Promosyon artık pazarlama ve satışın olduğu kadar, bizlerinde gündelik yaşamının bir parçasıdır.
Bugün hangi birimiz alışveriş yapmak için gittiğimiz AVM`lerden tutun da, raflarda elimizi attığımız özellikleri ve
fiyatları birbirine çok benzeyen ürünlerden promosyonlu olanını tercih etmiyoruz ki?..
Hızla gelişen ve gün geçtikçe küresel bir yapı kazanan ekonomik koşullarda, başarılı bir pazarlamayı amaçlayan firma
ve markaların, hedef kitlesine en kolay ve ekonomik yollardan ulaşabilmesinin yolu promosyondan geçmektedir;
1. Ürün/hizmeti tutundurmak,
2. Bilinirlik ve beğenilirlik düzeyini yükseltmek,
3. Markanın, tüketici/hedef kitlesinin hep yanında olduğunu hissettirmek,
4. Pazar payını canlı tutmak,
Ancak promosyonla mümkün olabilmektedir. Çünkü promosyon, yazılı ve görsel reklamların ulaşamadığı noktalara, hedef kitlenin
her türlü yaşam alanına ulaşabilmektedir… *B

Son Güncelleme : 17.11.2017 07:20:31

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki