YERLİ MALI HAFTASI

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik bunalıma girmesinin ardından ecnebi ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve içtimai idare bilincinin oluşması gayelenmiştir. Bu gaye ile Atatürk başkanlığında, 1923 senesinde İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kurultayda vatanın istiklalin korunması, yerli malı üretilmesi ve kullanılması sonuçlandırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konferans yaptı. Konuşmasında milli ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 senesinden beri Yerli Malı Haftası olarak tarihe geçilmiştir. 1983 senesinde adı idare, mevduat ve Türk Malları Haftası olarak düzenlendi. Haftanın maksadı, yerli tüketimin şuurlu olarak artmasıdır. Bu hafta boyunca idareli olmanın, mevduat yapmanın ve “yerli malı kullanmanın ehemmiyeti” belirtilir. İnsanların kazancını, malını, eşyalarını, sürecini ve sağlığını gerektirdiği gibi muhafaza etmek ve özenli kullanmasına tutumlu olmak denmektedir. Gereksinimlere harcandıktan sonra artan para ile biriktirmek önemli bir yatırımdır. Tüketilecek yapıt ve ürünlerin ülkede üretilen yapıt ve ürünlerden seçilmesinin lüzumu anlatılır. Bu tutum ile ülkenin zenginliklerinin artması hedeflenmiştir. Başkaca farkındalık tüketici konuları üzerinde durulur.

Son Güncelleme : 7.02.2018 11:53:58

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki