DEPREM HAFTASI (MART AYININ İLK HAFTASI)

Doğal kıranlar, insanlara doğrudan hasar veren, parasal ve ruhsal zarara yol açan, can ve mal kaybına sebep olan ve engellenemez olan afetlerdir. Doğa menşeli gerçekleştiği için doğal afetler olarak bilinir. Engellenemez lakin hasarları düşürülebilir. Bunun için de önlem yöntemleri gerekir. Doğal afetler; deprem, sel, yangın, heyelan, erozyon, tsunami, hortum, fırtına, çığ düşmesi, şimşek çarpması, yıldırım düşmesi, volkanik patlamalar şeklinde gözlemlenir. Dünyanın günce ve senelik hareketleri doğal afetleri uyandırabilir. Başta depremler insanların daha sık maruz kaldığı doğal afetlerdendir. Dünyanın merkezinde ortaya gelen kırık ve çatlamaların neticesinde açığa çıkan gücün dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne ulaşması ile denizler ve karalar üzerinde yollar çizerek ilerlemesi depremi oluşturur. Fay yollarının üzerinde husuyla son jeolojik vakitlerinde oluşan topraklar üzerinde ve tektonik levha hareketleri nedeni ile oluşan depremler, volkanik patlamalar neticesinde meydana gelerek yer kabuğunun hareketine devam etmesi şeklinde oluşur. 1-7 Mart Haftası, Deprem Haftası olarak bilinir. Bu haftada, deprem olayları, öncesi ve sonrası konuşularak deprem sırasında yapılması gerekenler anlatılır. Sunumlar, toplantılar, eğitim çalışmaları ve bilgilendirme çalışmaları bu haftada hızlanır. Deprem üzerine insanlar bilgilendirilir. Depremle hazır olmak için eğitim gerektirir. Bu sebeple deprem farkındalığı için herkese bilgi verilmesi gerekir. Depremlerden en az hasarla kurtulmanın yolu bilinçli bir toplum olmaktadır. Deprem çantası sağlamak, deprem anında acil toplanma yerleri oluşturmak, acil çıkış yerleri oluşturmak, sigorta ve dayanıklılık testleri yaptırmak her daim yeterli olmayabilir. Bu sebeple insan olarak önlem için deprem eğitimi almak gerekir.

Son Güncelleme : 29.01.2018 15:58:08

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki