İSTANBUL ’UN FETHİ 1453

Bizans İmparatorluğu´nun hükumet merkezi olan İstanbul (Bizans)‚ Fatih Sultan Mehmet aracılığıyla 53 gün süren bir ablukadan sonra 29 Mayıs 1453´te fethedilmiştir. Tarihin farklı dönemlerinde birçok devletler tarafından 28 defa muhasaraya engel olan İstanbul´un geçilmesi güç olan bilindik surları‚ 29 Mayıs 1453 tarihinde geçilmiş ve İstanbul (Bizans) fethedilmiştir. Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) Sultan II. Murat´ın oğlu olarak 1431 yılında Edirne´de doğmuştur. Edirne‚ İstanbul´un ele geçirilmesinden 91 yıl önce fethedildiğinden (1362) sebebiyle‚ İstanbul´un kuşatılmasına kadar Osmanlı Devleti´nin başkentiydi. Babasının geri çekilmesi nedeniyle tahtının sorumluluğunu oğluna devretmesi üzerine II. Mehmet‚ 13 yaşında padişah olmuştur. Osmanlı tahtına 13 yaşında bir çocuğun geçmesini okazyon bilen batı‚ ordu toplayıp Osmanlı Edirne üzerine yürümeye başlar. Bunu haber alan padişah Sultan II. Mehmet‚ o ünlü mektubunu babasına yazar. Sultan Mehmet, mektubunda, babasına seslenerek şöyle der; -Baba‚ padişah sen isen‚ ordunun başına geç! Yok eğer padişah ben isem‚ emrediyorum ordunun başına geç! Babası Sultan II. Murat Manisa´dan‚ başkent Edirne´ye gelerek yeniden tahta geçer ve haçlı ordularını yenilgiye uğratır. 1451 yılında Sultan II. Murat´ın vefatı üzerine 19 yaşında olan oğlu II. Mehmet, ikinci defa yeniden tahta çıkar. Tahta oturduğu günden itibaren Bizans´ı ele geçirme fikri kafasını meşgul eder. Hatta bu düşünce; “-Ya Bizans´ı alırım‚ ya da Bizans beni alır” diyecek kadar kesin bir fikir haline gelir. Bu fikrini pratiğe dökmek için hazırlıklara girişti. Bunun için Edirne´de beş büyük top döktürdü. Her bir topu 60 Camus çekebiliyordu. 350 tane irili ufaklı gemi yaptırarak kuvvetli bir armada meydana getirdi. Bizans´ın Karadeniz yoluyla Sovyet Rusya´dan takviye almasını engellemek için‚ İstanbul Boğazı´nda‚ Yıldırım Beyazıt´ın 1392 yılında yaptırttığı Anadolu Hisarı´nın tam karşısındaki kıyıya Rumeli Hisarı´nı, dört ay gibi kısaca bir zamanda yaptırdı. Bu hazırlıklar takribî 2 sene sürdü. Hazırlıklar tamamlanınca da 1453 senesi Nisan’ın 6. günü‚ 150.000 kişiden oluşan orduyla Edirne’den intikal ederek, İstanbul´u feth etmiştir.

Son Güncelleme : 29.01.2018 10:46:51

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki