19 ŞUBAT MİLLİ EĞİTİM VAKFI KURULUŞ GÜNÜ

19 Şubat Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her sene 19 Şubat ‘ta okullarımızda, vakfın kuruluş sebepleri izah edilir. Vakfın ülke, yurt, kaymakamlık seviyesindeki çalışmaları teşhir edilir. Bu çalışmalardan misal sunulur. Millî Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye dek talebe ve vatandaşların her tür eğitimi ile sorumludur. Eğitim görevleri, diğer görevlere göre daha maddiyatlı olduğundan bakanlık bütçesi bu konuda kifayetsiz kalmaktadır. Halkın ve başka kuruluşların bağışlarını sağlamak sebebi ile 19 Şubat 1981 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı kurulmuştur. Vakfın kurucuları gerçek kişilerle, Öğretmenler Bankası, İş Bankası, TC. Ziraat Bankasıdır. Vakıf, müessisini izleyen kısa sürede, il ve ilçe seviyesinde ilgili kollar açmıştır. Eğitime yardımda bulunacak toplumsal ve fiziki yapının geliştirilmesine destek olur.

Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı`nın sebepleri şöyledir:
1. Milli eğitimi geliştirici aktiviteleri uygulamak.
2. Okulların vasıta, malzeme, kitap gibi gereksinimlerinin karşılanmasına yardımda bulunmak.
3. Her tür eğitim kurumunun açılmasına, oluşumunda, tamirine destekçi olmak.
4. Öğretmenlerin eğitim ve tedrisat alanındaki faaliyetlerini yükseltme çalışmalarını mükâfatlandırmak.
5. Eğitimin geliştirilmesi sebebi ile talebe ve öğretmenler arasında müsabaka düzenlemektir.

Son Güncelleme : 24.01.2018 15:23:06

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki