DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ

Gümrük Kavramı, ilk dönemlerden beri uzun seneler, parasal kaliteli bir vergi çeşidi olarak anlaşılmış ve değerlendirilmiştir. Yalnız başlangıçta ulaşım olanakları elverişli şehir ve bölgeler arasında yapılan kâr ve mal değişimi, milli kaliteli devletlerin kurulmasıyla milletlerarası iktisadi ilişkilere dönüşünce, eski zihniyet ve değerlendirmeler zaman içinde geçerliliğini kaybetmiştir. Başta endüstri devriminden sonra gümrük yönetiminin; ticaretin yönlendirilmesinde, milli iktisadın, enternasyonal ticaretten daha fazla hisse almasında, ulusal sanayinin gelişmesinde ve etkinliklerinde teşvik edilmesinde, patetik bir araç olduğu ortaya çıkmış, gümrük vergisi ve peritonunda ekonomik bir mazruf kazanmıştır. Yalnız vakit içinde gümrük düzenleri ve formalitelerinin kompleksli yapısının yanı sıra, gittikçe hâkim olmaya başlayan korumacı görüşlerin; uluslararası değişimin zorlaştırdığı ve ticaretin gelişmesine mâni olduğu görülmüştür. Bu vaziyet; 1900 ‘lü yılların esasen bugüne, gümrük yönetmeliği ve işlem konusunda, uluslar arasında bir konsensüs zorunluluğunu hep gündeme getirmiştir. Gerçekten ilk defa 1922 yılında “Uluslararası Ekonomik Konulara İlişkin Konferans” düzenlenmiş, amma velakin bu konferansta alınan, yasakların kaldırılması ve formalitelerin basitleştirilmesi hüküm ise yürürlüğe konulamamıştır.

Son Güncelleme : 24.01.2018 12:03:12

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki