ŞAPKA `NIN KULLANIMI

ŞAPKANIN KULLANIMI

İnsanlar, tarihin ilk dönemlerinden itibaren türlü şapkalar (başlıklar) giymişlerdir. 19. yüzyılın 2. yarısından sonra çok fazla tür ‘de şapka kullanmışlardır. Osmanlı Türk cemiyetinde şapkanın hususi bir yeri vardı. Saray ve saraydaki yüksek mevkili memurlar 43 türde farklı serpuş (başlık) takıyorlardı. Hiç kimse kendisi ile ilgili olmayan rengi ve biçimde serpuş kullanamazdı. Hükümet ve devlet görevlilerine ayrılan başlık sayısı 27 idi. Veziriazam ve vezir habercisine dek herkesi başlıklarından bilmek mümkündü. Ordu mensuplarının başlık çeşidi 63 idi. Yeniçeri ağasından en yalın nefer ‘e kadar bütün payeliler başlıklarından ayırt edilebilirdi.Din adamları 16, halk ise 24 değişik serpuşa iyedir. Osmanlı devletinin son zamanlarına kadar, Müslümanlar la gayr-i Müslimlerin yekdiğerinden ayrılması maksadıyla giyimleri, bu arada kıyafetlerle başlıklar ayrımlıydı.

Son Güncelleme : 12.01.2018 11:12:58

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki