28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

Düşman saldırılarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşılık, insanlarının can ve mal kaybının az sayıya indirilmesi; hayati öneme karşılık her türlü kamu, özel iş adamlarının korunması, faaliyetlerinin sürülmesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

Son Güncelleme : 9.01.2018 14:35:05

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki