PROMOSYONDA REKABETİN ARTMASI

Promosyon eyleminin bu gelişmesi nedenlerini analize etmeğe çalışırsak, görürüz ki, esasında, bu yeni akımı doğurmuş ve desteklemiş olan unsur, serbest rekabettir.
a)Rekabetin artması:
Daha önce anlatmış olduğumuz üzere, rekabetin ele avuca sığmaz şekilde gelişmesi, promosyon eylemlerinin çoğalması sonucunu doğurmaktadır.
Faal bir rekabete karşı teşebbüsler, durumlarını muhafaza etmek için, savunma ve karşı koyma teknikleri uygulamak zorunda kalmışlardır. Yeni ticaret stratejisi, rakip markaları, geleneksel savunma araçlarıyla değil, olağanüstü vurucu kabiliyette silahların kullanılmasıyla karşılamayı gerektirir.
Dolayısıyla, rekabet ekonomisinin yeni verileri, kaçınılmaz olarak, yeni bir ticaret mücadelesini şart koşarlar. Bunda, satış promosyonu, günümüzün en etkili ve vurucu silahı durumundadır.
b)Yeni mamullerin sürülmesi:
Bu rekabetin her sahadaki dolaylı sonuçlarından biri, her anda yeni mamûllerin belirmesidir. Bu arada, süratle hareket, rakipten evvel davranmak, şarttır. Çağımız, teknolojik yarışma çağıdır. Kitle tarafından kabul edildiği anda, mamulün, tüketicinin değişen zevk ve ihtiyaçlarına uydurulması, onlara göre değiştirilmesi söz konusudur.
Teşebbüsler, çok az zaman içinde yeniliklerini tanıtma zorundadırlar. Böylece. mamûllerin provasını sağlayan promosyon teknikleri meydana gelmektedir. Kupon, eşantiyon dağıtımları, bunlardandır.
c)Reklâm maliyetinin yüksek oluşu:
Özellikle Birleşik Devletlerde yapılmış olan bazı teşebbüs etütlerinden anlaşılmış olduğuna göre, reklâm maliyetinin gittikçe artma eğiliminde olması, promosyona halen bağlanmakta olan önemi izah edici niteliktedir. Her gün mamullerini sürmeğe alışık olan teşebbüsler, sene boyunca, önemli meblâğları görkemli reklâmlara yatırmaktan kaçınmaktadırlar. Daha mülâyim, daha çıkartı (ekonomik), ve hiç olmazsa, beklenen sonuçlarla oranlanabilen ve kısa vadeli olarak verimli olan imkânları kullanabilmek istemektedirler.
d)Yeni dağıtım şekillerinin yayılması:
Çağdaş dağıtım usullerinin yayılmasıyla, promosyon tekniklerinin kendiliğinden meydana gelmeleri de bir ihtimaldir. Geleneksel satışta, satıcı, tavsiyeleriyle, gizli müşteriyi etkilemeğe çalışırdı. Günümüzde, satıcınız, serbest satışlı dükkânlarda veyahut da üstün pazarlarda (süpermarket) satıcının bulunmayışı, teşebbüsleri, halka baskı yapmanın yeni yollarını bulmağa itelemektedir. Bu nedenle, pazarlama satış yerinde reklâm (S.Y.R.) paketleme (packaging) ve özel satışlar belirmiştir. Bunlar, dağıtımdaki çeşitlemeye uyan promosyon teknikleridirler.
e)Halk zevklerinin esnekliği:
Promosyon harcamalarının artmasıyla ilgili görülen son faktör, halk zevklerinde belirli bir esnekliğin belirmesidir.
Eskiden, tüketici, çok az marka değiştirirdi. Aile ocağının geleneksel olarak kabul etmiş olduğu markaları tutardı. Arz edilen marka sayısı zaten kısıtlıydı ve bu nedenle de, marka değiştirmeğe az heves gösterirdi. Mamûlün kalitesiyle memnun kalan tüketici bir değişme ihtiyacını hissetmezdi bile.
Günümüzde, tüketici, her yandan kışkırtılıp teşvik edilmekte ve marka değiştirmeğe güçlü olarak itilmektedir.
—Arz edilen mamûller sayısı her gün artmaktadır.
—Reklâm sayesinde, tüketici, çok daha iyi bilinçlenmiştir.
—Ordinatör vasıtasıyla bilginin gelişmesi, bu bilinçlenme prosedürünü daha da hızlandırma eğilimini göstermektedir. Bugün, bazı proseseler, daha beş yıllık varlıkları sonunda bilinmektedirler. Eskiden, böylelerinin varlıklarından haberdar olmak, 30 ile 40 yıl kadar bir süreye bağlıydı.
b)Yeni mamullerin sürülmesi:
Bu rekabetin her sahadaki dolaylı sonuçlarından biri, her anda yeni mamûllerin belirmesidir. Bu arada, süratle hareket, rakipten evvel davranmak, şarttır. Çağımız, teknolojik yarışma çağıdır. Kitle tarafından kabul edildiği anda, mamulün, tüketicinin değişen zevk ve ihtiyaçlarına uydurulması, onlara göre değiştirilmesi söz konusudur.
Teşebbüsler, çok az zaman içinde yeniliklerini tanıtma zorundadırlar. Böylece. mamûllerin provasını sağlayan promosyon teknikleri meydana gelmektedir. Kupon, eşantiyon dağıtımları, bunlardandır.
c)Reklâm maliyetinin yüksek oluşu:
Özellikle Birleşik Devletlerde yapılmış olan bazı teşebbüs etütlerinden anlaşılmış olduğuna göre, reklâm maliyetinin gittikçe artma eğiliminde olması, promosyona halen bağlanmakta olan önemi izah edici niteliktedir. Her gün mamullerini sürmeğe alışık olan teşebbüsler, sene boyunca, önemli meblâğları görkemli reklâmlara yatırmaktan kaçınmaktadırlar. Daha mülâyim, daha çıkartı (ekonomik), ve hiç olmazsa, beklenen sonuçlarla oranlanabilen ve kısa vadeli olarak verimli olan imkânları kullanabilmek istemektedirler.
d)Yeni dağıtım şekillerinin yayılması:
Çağdaş dağıtım usullerinin yayılmasıyla, promosyon tekniklerinin kendiliğinden meydana gelmeleri de bir ihtimaldir. Geleneksel satışta, satıcı, tavsiyeleriyle, gizli müşteriyi etkilemeğe çalışırdı. Günümüzde, satıcısız, serbest satışlı dükkânlarda veyahut da üstün pazarlarda (süpermarket) satıcının bulunmayışı, teşebbüsleri, halka baskı yapmanın yeni yollarını bulmağa itelemektedir. Bu nedenle, pazarlama satış yerinde reklâm (S.Y.R.) paketleme (packaging) ve özel satışlar belirmiştir. Bunlar, dağıtımdaki çeşitlemeye uyan promosyon teknikleridirler.
e)Halk zevklerinin esnekliği:
Promosyon harcamalarının artmasıyla ilgili görülen son faktör, halk zevklerinde belirli bir esnekliğin belirmesidir.
Eskiden, tüketici, çok az marka değiştirirdi. Aile ocağının geleneksel olarak kabul etmiş olduğu markaları tutardı. Arz edilen marka sayısı zaten kısıtlıydı ve bu nedenle de, marka değiştirmeğe az heves gösterirdi. Mamûlün kalitesiyle memnun kalan tüketici bir değişme ihtiyacını hissetmezdi bile.
Günümüzde, tüketici, her yandan kışkırtılıp teşvik edilmekte ve marka değiştirmeğe güçlü olarak itilmektedir.
—Arz edilen mamûller sayısı her gün artmaktadır.
—Reklâm sayesinde, tüketici, çok daha iyi bilinçlenmiştir.
—Ordinatör vasıtasıyla bilginin gelişmesi, bu bilinçlenme prosedürünü daha da hızlandırma eğilimini göstermektedir. Bugün, bazı proseseler, daha beş yıllık varlıkları sonunda bilinmektedirler. Eskiden, böylelerinin varlıklarından haberdar olmak, 30 ile 40 yıl kadar bir süreye bağlıydı.
b)Yeni mamullerin sürülmesi:
Bu rekabetin her sahadaki dolaylı sonuçlarından biri, her anda yeni mamûllerin belirmesidir. Bu arada, süratle hareket, rakipten evvel davranmak, şarttır. Çağımız, teknolojik yarışma çağıdır. Kitle tarafından kabul edildiği anda, mamulün, tüketicinin değişen zevk ve ihtiyaçlarına uydurulması, onlara göre değiştirilmesi söz konusudur.
Teşebbüsler, çok az zaman içinde yeniliklerini tanıtma zorundadırlar. Böylece. mamûllerin provasını sağlayan promosyon teknikleri meydana gelmektedir. Kupon, eşantiyon dağıtımları, bunlardandır.
c)Reklâm maliyetinin yüksek oluşu:
Özellikle Birleşik Devletlerde yapılmış olan bazı teşebbüs etütlerinden anlaşılmış olduğuna göre, reklâm maliyetinin gittikçe artma eğiliminde olması, promosyona halen bağlanmakta olan önemi izah edici niteliktedir. Her gün mamullerini sürmeğe alışık olan teşebbüsler, sene boyunca, önemli meblâğları görkemli reklâmlara yatırmaktan kaçınmaktadırlar. Daha mülâyim, daha çıkartı (ekonomik), ve hiç olmazsa, beklenen sonuçlarla oranlanabilen ve kısa vadeli olarak verimli olan imkânları kullanabilmek istemektedirler.
d)Yeni dağıtım şekillerinin yayılması:
Çağdaş dağıtım usullerinin yayılmasıyla, promosyon tekniklerinin kendiliğinden meydana gelmeleri de bir ihtimaldir. Geleneksel satışta, satıcı, tavsiyeleriyle, gizli müşteriyi etkilemeğe çalışırdı. Günümüzde, satıcısız, serbest satışlı dükkânlarda veyahut da üstün pazarlarda (süpermarket) satıcının bulunmayışı, teşebbüsleri, halka baskı yapmanın yeni yollarını bulmağa itelemektedir. Bu nedenle, pazarlama satış yerinde reklâm (S.Y.R.) paketleme (packaging) ve özel satışlar belirmiştir. Bunlar, dağıtımdaki çeşitlemeye uyan promosyon teknikleridirler.
e)Halk zevklerinin esnekliği:
Promosyon harcamalarının artmasıyla ilgili görülen son faktör, halk zevklerinde belirli bir esnekliğin belirmesidir.
Eskiden, tüketici, çok az marka değiştirirdi. Aile ocağının geleneksel olarak kabul etmiş olduğu markaları tutardı. Arz edilen marka sayısı zaten kısıtlıydı, ve bu nedenle de, marka değiştirmeğe az heves gösterirdi. Mamûlün kalitesiyle memnun kalan tüketici bir değişme ihtiyacını hissetmezdi bile.
Günümüzde, tüketici, her yandan kışkırtılıp teşvik edilmekte ve marka değiştirmeğe güçlü olarak itilmektedir.
—Arz edilen mamûller sayısı her gün artmaktadır.
—Reklâm sayesinde, tüketici, çok daha iyi bilinçlenmiştir.
—Ordinatör vasıtasıyla bilginin gelişmesi, bu bilinçlenme prosedürünü daha da hızlandırma eğilimini göstermektedir. Bugün, bazı proseseler, daha beş yıllık varlıkları sonunda bilinmektedirler. Eskiden, böylelerinin varlıklarından haberdar olmak, 30 ile 40 yıl kadar bir süreye bağlıydı.
Ulaştırmadaki gelişme, (hele uçak), bir yandan ücra mamûllerin, dünyanın öbür yanından gelen malların, teminini kolaylaştırmakta, öte yandan da zevklerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Bu değişiklikler, teşebbüsleri, mamul bilgisini teşvik eden, (gösteri, tadılama) ve satın almaya iteleyen, yeni promosyon tekniklerini bulmağa zorlamaktadırlar.
f)Günümüzdeki dünyanın genel olarak gelişmesi :
insanlar daha fazla seyahat etmektedirler.
İnsanlar konfor ararlar.
İnsanlar büyük bloklarda otururlar
kadınlar çalışır
—evli çiftler her yandan kışkırtılmaktadırlar
kendilerine hitap etmek, bunun için evlerine girmek gerekir, (dolaysız reklâmın, ve muhaberatla satışın gelişmesi)
Ticaret merkezlerinde ve üstün pazarlarda alışveriş yaparlar
Artık her gün değil, devresel olarak alışverişe çıkarlar (birçok birimler halinde satış) Hazır yemek aranır, en az zahmet veren çözüm tercih edilir.
Onlara ek avantajlar sağlamak gerekir.
Bu gelişmenin nedenleri çok sayıda görünürse de, esasında, halen görülmekte olan prosedürün temelinde, teknolojik gelişme ile ekonomik gelişme yatar.
Her sahada veriler değişmiş, halka etkinin yeni çeşitlerini doğurmuştur:
Yeni mamulleri tatmak isterler.
Bu noksansız gelişme, tam bir feveran halinde olan bir tüketici kitlesinin hassaslandırmak ve can damarına basmak için, satış promosyon hareketlerinin neden gerekli olduklarını izah etmektedir. söz konusu olan, halka yaklaşmak ve bilinçli veyahut da bilinçaltında istemekte olduğu malı ona sunmaktır. (Bir hizmet, devamlı avantaj, satışta kişisellik). Oysa bunu, sadece satış promosyonu temin edebilir.
3.PAZARLAMA BÜNYESİNE, SATIŞ PROMOSYONUNUN YERLEŞTİRİLMESİ.
Diğer ticarî gelişme tekniklerine kıyasla, satış promosyonunun şimdiki gelişmesi bilindikten sonra, bu disiplinin, pazarlamanın bünyesinde, hangi pozisyonun tuttuğunu sormak yerinde olur.
Herkes tarafından bilindiği üzere, marketing (pazarlama) ihtiyaçların saptanmasından sonra, gizli bir piyasanın fethedilmesi olanağını sağlayan imkânların tümüdür. Daha birkaç yıl öncesine kadar, pazarlamayla promosyon arasındaki ilişkiler iyiden iyiye belirmemişti. Fakat bugün, "marketing mix" (pazarlama harmanı) kuramı sayesinde, tümün değişik tekniklerinin iç mekanizması, dakik olarak görülebilmektedir.
"Marketing mix", bir pastacının, pasta hamuru yaparken, un, şeker, maya, yağ gibi değişik unsurları harman etmesine ("mix") benzetilebilir. Pasta, ancak, tüm bileşim maddeleri, gereken dozajda kullanılmış oldukları takdirde yapılabilir. Un biraz fazla kaçarsa, pasta ağır olacak, yumurta akının biraz fazla olmasıyla, pasta tutarsız olacaktır.
Pigem Pazarlama Teknik Tekstil San Ve Tic. Ltd. Şti

Son Güncelleme : 20.11.2017 10:10:43

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki