SİNOP TARİHİ

Bizans Dönemi; Sinop doğal korunaklı bir liman kenti olduğu için, Bizans Dönemi`nde de önemini korudu. Rusya steplerinden ya da Orta Anadolu`dan gelen ürünlerin boşaltma yükleme merkezi burasıydı. Sinop, Bizans egemenliğin`nin dönemlerinde Paflagonya Theması içinde yer alıyordu. Osmanlı Dönemi; Osmanlı yönetimi altında Sinop, bir süre barış içinde yaşadı. Ancak patlak veren Celali ve Suhte ayaklanmaları sırasında büyük sıkıntılar çekti. 1558`de Kanuni`nin oğulları Selim ve Beyazıd arasında çıkan saltanat kavgasından sonra Anadolu`da karışıklar giderek arttı. İran`a sığınan Beyazid geri dönmesi kaygısıyla Rumeli askerinin Amasya-Tokat arasında bekletilmesine karşın, yöredeki olaylar azalmadı. Sinop, Bafra ve Ladik`te suhteler halkın can, mal ve namusuna saldırıyorlardı.Devlet görevlilerinden ve halktan bazı kişiler`de, suhtelere yardımcı oluyorlardı.

Son Güncelleme : 30.05.2018 17:38:21

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki