VAN COĞRAFYA

Şehrin kuzeyinde bulunan Tendürek dağlarında yükseklikleri 2400 ile 3000 metre arasında değişen Sınır Dağları uzanır. Van yöresinde büyük nehir ve akarsular bulunur. Bu akarsuların en önemlileri Hoşap suyu, Memedik çayı, Karasu, Bendimahi çayı, Deliçay, Irşat çayı ve Zilan çaylarıdır. Van bölgesi göller bakımından da önemli bir bölgedir. İrili ufaklı birçok gölden başka Türkiye`nin en büyük gölü de bu bölgededir.

Son Güncelleme : 30.05.2018 17:40:09

1 2 3 4 5--- 59 60 61 Sonraki